طرح درس روزانه

موضوع : تشابه

پایه : سوم راهنمایی

دبیر مربوطه : فرزانه نوائی بروجنی

سن: 14 سال                جنس: دختر

توانایی های ذهنی: به جز سه نفر که در حد متوسط هستند بقیه خوب هستند.

نوجوانان با تصور دنیایی بهتر از آنچه هست به انتقاد وضعیت موجود می پردازند و با سری پر از اندیشه و تخیلات به استقبال ماجراجویی ها می روند. آنها آرمانگرا و غالباً ناسازگار هستند، پس برخورد معلم با نوجوانان باید خیلی سنجیده تر از برخورد معلم با کودکان باشد.

وضعیت اجتماعی: ازنظر فرهنگی، اجتماعی نسبت به جامعه ی شهری در سطح متوسط قرار دارند. اما دانش آموزان پر جنب و جوش و فعال هستند و با همسالان خود رابطه خوبی برقرار می کنند و سرشار از محبت و مهربانی می باشند.

وضعیت اقتصادی: متفاوت از یکدیگر هستند و بیشتر در حد متوسط هستند و معمولا درآمد خانواده با تعداد اعضای خانواده مطابقت ندارد (درآمد ناکافی). از این رو معلم بخشی از وسایل مورد نیاز فعالیت های کلاسی را از محیط مدرسه برای آنها فراهم می کند.

ویژگی فراگیران

 

 

 

 

 

 

 

 

درک تشابه بین پدیده های طبیعی عالم هستی و مصنوعات ساخته شده توسط بشر

دینی

اهـــــــــــــداف

آشنایی فراگیران با مفهوم تشابه و شناسایی شکل های متشابه

کلی

فراگیر در پایان درس:

1)     با مفهوم تشابه آشنا  می شود .

2)      پس از پایان درس با شکل های متشابه و ویژگی های آنها آشنا می شود.

جزیــــی

الف حیطه شناختی

1)     شکل موجود در صفحه 135 کتاب یا اسلاید اول را تفسیر می کند.(ارزشیابی)

2)     اهمیت تشابه و کاربرد های آن را در زندگی روزمره شرح می دهد.( کاربرد)

3)     مفهوم تشابه را با توجه به تصاویر ومثال های مختلف بیان می کند.( دانش)

4)    اشکال متشابه را از بین اشکال دیگر جدا کنند.( تجزیه و تحلیل)

رفتــاری

ب- حیطه عاطفی

1)     به مطالب و تصاویر با دقت توجه می کند و علاقه نشان می دهد.( دریافت)

2)     به کاربرد های تشابه در زندگی روزمره توجه می کند.( دریافت)

3)     با دقت به فعالیت های کلاس توجه می کند.(دریافت)

4)     در حل تمارین و مثال ها در گروه احساس مسئولیت می کند.( ارزشگذاری)

5)     برای انجام و حل تمارین به طور مستقل، از خود اعتماد به نفس نشان می دهد.( تبلور)

6)     در کارگاه ریاضی در فعالیت های گروهی عملاً همکاری می کند.( تبلور)

ج- حیطه روانی حرکتی

1)  با تسلط و مهارت کامل اشکال متشابه را از بین بقیه جدا می کند.( تجزیه و تحلیل)

2) بدون کمک معلم اندازه های متناظر را برای ایجاد تناسب به کار می برد.(اجرای مستقل)  

 

روش ها و وسائل آموزشی

روش تدریس

روش تلفیقی: (بارش مغزی، 5E، حل مسئله، مشارکتی، همیاری، کارایی تیم، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و...)

رسانه های آموزشی

رایانه، اورهد، تابلو وایت برد، کتاب ریاضی، کتاب پیدایش و تکامل هندسه، فیبر یا تخته، اسپره رنگ، جعبه کار(خط کش، نقاله، گونیا، قیچی و تیغ برای برش فیبر)

پیشنهاد ها و روش های خلاقانه و جدید

1)     شرکت در کارگاه عملی ریاضی

 علاوه بر روش های معمولی که در بالا نوشته شده که می تواند بسیار کاربردی و پویا باشد، استفاده از کارگاه عملی  ریاضی  و فعالیت گروه ها در آن به این ترتیب که یک مبحث درسی از قبل بین گروه ها تقسیم بندی شده و هر گروه با استفاده از کتاب درسی خود و با روش بارش مغزی مبحث مربوط به خود را ابتدا فهمیده، شکل ها ( پازل)، سوالات و تمرین های مربوط به آن را با همکاری یکدیگر تهیه می کنند و برای ارائه به کلاس درسی آماده می نمایند. به این ترتیب قبل از تدریس در مورد آن موضوع اطلاعات و آمادگی لازم را کسب می کند.

2)     استفاده از روش تهیه CD به کمک برنامه MMB (مولتی مدیا بیلدر) برای هر مبحث درس با همکاری معلم و دانش آموزان در کارگاه  ریاضی.

مزیت های استفاده از این روش :

به راحتی قابل انتقال به صفحات قبل و بعد می باشد.

گروه ها درستی جواب نهایی سوالاتی که در کلاس توزیع کرده اند را می توانند با استفاده از رایانه به یکدیگر نشان دهند.

3)      مطرح کردن تاریخچه ای از آن موضوع درسی از کتاب تاریخ ریاضیات.

4)      سپردن مراحل تدریس به گروه ها با برنامه ریزی برای تعیین شخص ارائه دهنده، شخص توزیع کننده سوال و همکاری گروهی برای ارزشیابی آموخته های گروه های دیگر و تشویق و اهدای جایزه با نظر گروه تدریس کننده.

5)      بررسی مطالبی که گروه ها در مورد موضوع درس از کتاب ها و نشریات و اینترنت تهیه کرده اند و نصب کامل ترین و مفید ترین مطالب در برد سالن مدرسه تحت عنوان انجمن علمی  ریاضی.

6)      تهیه پوشه کار برای هر گروه که برای هر گروه، هر پوشه از بخش های زیر تشکیل شده است:

1.مشاهدات معلم   2. پرسش های معلم   3.یادداشت ها و نکات مورد نظر دانش آموزان

4.پروژه های دانش آموزان   5.گزارش هر جلسه حضور در کارگاه هندسه   6.نمونه های کار دانش آموزان

7. نتیجه ارزشیابی دانش آموزان  

 

 

فعــــــالیت های قبـــــــل از شروع تدریس

برقراری ارتباط با فراگيران

فعالیت های معلم

فعالیت های فراگیران

زمان

1)      دعای مطالعه را همراه دانش آموزان بصورت ايستاده قرائت می کند.

2)      با نام خدا و سلام و احوالپرسی با دانش آموزان، کلاس را آغاز می کند.

3)      با نگاه کردن به جمع حضور و غياب می کند.

4)      وضعیت فیزیکی کلاس (از جمله میزان نور-دما-سکوت لازم برای برگزاری کلاس و ...)  و آمادگی ذهنی و وضعیت جسمی فراگیران را برای پذيرش مباحث درسی و همکاری با گروه می سنجد .

5)      در صورت مناسب نبودن شرايط ابتدا با بيان خاطره يا مطلب شنيدنی و یا در صورت وجود مناسبت با اشاره به آن محيط کلاس را به سمت پويايی هدايت می کند .

بررسی تکالیف گذشته:

6)      تکاليف درس قبل را بررسی می کند و اشکالات  را پاسخ می دهد.

7)      از آنها می خواهد اشکالات مربرط به درس قبل را مطرح کنند.

8)     مطالبی را که گروهها از کتابخانه ، نشريات و سايت های اينترنتی در مورد موضوع درس جهت قرار دادن در پوشه کار و همچنين نصب کاملترين مطالب در برد انجمن علمی مدرسه تهيه کرده اند را تحويل می گيرد .

1)      دعا را قرائت می کنند

 

2)      پاسخ می دهند

 

 

 

 

 

 

 

6)      تکالیف را ارائه می دهند.

7)      اشکالات خود را مطرح می کنند.

8)      یافته های خود را تحویل می دهند.

 

 

 

 

2

ارزشیابی تشخیصی

اجرای آزمون به صورت فردی و گروهی

سوالات ارزشیابی تشخیصی را که در ضمیمه آورده شده است را در اختیار فراگیران قرار می دهد.

(چگونگی جواب دادن به سوالات که %75  در مورد رفتار ورودی و %25 در مورد درس جدید است، مشخص می کند که تدریس از کجا باید آغاز شود. به جوابهایی که دانش آموزان داده اند دقت می کند و اگر مطلبی وجود دارد که فراگیران در آن مشکل دارند به رفع اشکال می پردازد.)

با طرح سوالاتی از گروهها ميزان دانسته های فراگيران را از مفهوم تشابه ، تناسب می سنجد.(دو تصوير بر روی تابلو و يا رايانه نمايش داده میشود.)

1)      آيا تصاويری که مشاهده می کنيد شبيه هم هتند؟

2)      آيا تصاوير با هم مساويند؟

3)      چه تفاوتها و شباهت هايی بين آنها می بينيد؟

4)چه رابطه ای می توانيد بين دو شکل پيدا کنيد؟

 

 

 

 

 

 

        به سوالات پاسخ می دهند

 

3

تعیین رفتار ورودی

فراگیران در درس های گذشته با موارد زیر آشنا شده اند:

1) با مفهوم چند ضلعی ها

2) مفهوم ضلع و زاویه های متناظر در شکل های مختلف

 

 

 

 

 

   به سوالات پاسخ می دهند.

 

 

 

 

2

 

ارائــــــــــــه درس جـــــــــــديــــ

آماده سازی وايجاد انگيزه جهت ارائه درس جديد

زمان

با بیان یک داستان خیالی به این صورت که :

تمساحی به انسانی حمله کرده بود و قصد داشت او را بخورد. پس دهانش را کاملا باز کرد. عکاسی توانست این لحظه را عکاسی کند. این عکس که در کلیه ی روزنامه ها چاپ شده است با اندازه واقعی چه تفاوتی دارد؟

 سپس با نمايش دو تصوير متشابه توسط رايانه و همچنين تصاويری که فراگيران از قبل در کارگاه ریاضی آماده و روی تابلو نصب کرده اند وهمچنين با توضيحی مختصر ذهن فراگيران را متوجه درس جديد می کند.

 

1

تدریس درس جدید

فعاليت های ضمن تدريس

1- معلم بر اساس آزمون ربع های مغزی دانش آموزان را به پنج گروه 4 نفره تقسیم کرده است.

2- معلم از دانش آموزان می خواهد نظر خود را در مورد تشابه و معنای آن مطرح کنند.(بارش مغزی) و سپس اشاره ای به حالت خاص تشابه که در اول راهنمایی (تساوی دو مثلث) می کند.

3- پس از بحث های انگیزشی مطرح شده توسط دانش آموزان، از آنها می خواهد تصویری که در کارگاه با همکاری معلم روی  CD طراحی کرده اند و همچنین تصویر صفحه 135 کتاب  را بررسی کنند.

( الگوهای روش تدریس در هر قسمت برای هر گروه به صورت مستقل اجرا می شود و به این صورت نتیجه گیری پایانی(دستیابی به هدف آموزشی این درس) توسط خود گروهها صورت می گیرد.) معلم  از گروهها می خواهد پوستر و طرح گروه خود را که در کارگاه هندسه آماده کرده اند را روی تابلو نصب کنند.

مرحله 1:

 درگیر شدنEngaging  ( گام K  در روش حل مسئله)

در این مرحله صورت مسئله در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

1- فعالیت صفحه 136 را که قبلا از آن شکلها ماکت هایی طراحی گردیده است در اختیار گروهها قرار می گیرد تا با خط کش و نقاله طول پاره خط ها و مقدار زوایا را اندازه گیری کنند و رابطه ای را بین اندازه های این دو شکل بیابند. بنابراین گروهها وارد بحث شده و مشغول تنظیم و دسته بندی اطلاعات مسئله می شوند که این امر به آنها کمک می کند تا به آرامی و به تدریج نظم فکری خود را باز یابند.

مرحله 2:

 کاوش   Exploration ( گام W )

فراگیران در این مرحله آن آن چه را که می خواهند بیابند را شناسایی کرده و با استفاده از رسانه های خود ( ماکت ها و تصادیر رایانه و ... ) مشغول فعالیت خواهند شد و با استفاده از تجارب، هم فکری و بحث با یکدیگر و رسیدن به تفاهم گروهی رابطه ای را بین این دو شکل می یابند و به کمک رسم شکل بر روی تخته، تشابه در اشکال مختلف را بررسی می کنند.

معلم نیز به گروهها سرکشی می کند و در صورت نیاز راهنمایی های لازم را به عمل می آورد.    

 گروه ها در کارگاه ریاضی روی این موضوع کار کرده اند. مثالها و نمونه هائی را که در کارگاه با همکاری معلم روی  CD طراحی کرده اند را ارائه می دهند.

 

 

مرحله 3:

 ( گام D )

در این مرحله فراگیران یادداشت های خود را بررسی می کنند که این مرحله، به آنها کمک می کند تا آگاهانه در مورد نتایجی که در دو مرحله قبل بدست آورده اند فکر کنند و آنها را ارزیابی کنند.

در واقع این مرحله اصلاح و بهبود راه حل های ارائه شده در دو مرحله قبل است.

مرحله 4:

 توصیف Explanation ( گام L )

معلم از نماینده هر گروه می خواهد تا یافته های گروه خود را در کلاس ارائه دهند.

مرحله 5:

شرح و بسط Elaboration

در این مرحله معلم توجه فراگیران را به تصاویر رایانه ای که در این زمینه تهیه شده جلب می کند و از آنها می خواهد مثال هایی از محیط زندگی یا شکل های متشابه اطرافشان را به عنوان نمونه های شهودی ارائه دهند.

مرحله 6:

ارزشیابی Evaluatio

ارزشیابی به طور مستمر در طول انجام فعالیت ها و از همان ابتدا انجام می شود و معلم چک لیست ارزشیابی فراگیران که در ضمیمه آورده شده است را تکمیل می کند

طرح سوالات واگرا از دانش آموزان در حین تدریس صورت می گیرد به عنوان مثال:

اگر رابطه ی تناسب اضلاع را جابجا بنویسند، نتیجه گیری های بعدی آیا تغییر می کند؟

آیا دو مستطیل در حالت کلی با هم متشابهند؟

 

آیا یک مربع و یک مستطیل می توانند متشابه باشند و آیا یک دایره و یک بیضی می توانند متشابه باشند؟

پس از به نتیجه رسیدن گروه ها و ارائه پاسخ(پاسخ های  درست یا نادرست ) پاسخ صحیح از طریق رایانه نمایش داده می شود

 

 

 

14

 

 


 

 

 

2

با اجرای آزمون و مطرح کردن سوالات واگرا در حین تدريس از میزان يادگيری مطلب توسط فراگيران اطمينان حاصل می کند.

1- کار در کلاس صفحه 137 و 138 را به صورت انفرادی و سپس مشورت گروهی کامل کنند و سپس پاسخ های خود را با استفاده از رایانه تصحیح کنند .

2- مسئله های مربوط به محاسبه ی نسبت تناسب دو شکل متشابه را حل کنند.

ارزشِيابی تکوينی

 

2

جمع بندی و نتيجه گيری:

معلم سعی می کند کلاس را به گونه ای هدايت کند که نتيجه گيری را خود دانش آموزان از مشورت های گروهی و تبادل نظر انجام دهند.

با استفاده از CD آموزشی و با نمایش تصاویر متحرک  از طریق رایانه مبحث درسی جمع بندی می شود.                                                               

فعالـــيت های پس از تـــــدريس(تــــکميلی)

 

 

3

 

ارزشيابی پايانی (سنجش رفتار خروجی):

سوالاتی را در اختيار فراگيران قرار می دهد که ابتدا به صورت فردی و سپس با مشورت گروهی به آن پاسخ دهند.                                                                                                     به گروهها سر زده و پاسخ های آنها را ارزشيابی می کند.                                                 حل سوالات آزمون در اختیار فراگيران قرار می گيرد تا به تصحيح پاسخ های فردی و گروهی خود بپردازند.                                                                                                            با توجه به چک ليست فعاليت های گروهی که درکارگاه ریاضی و در طول اجرا از آغاز کلاس پر شده است و پاسخهای سوالات بهترين گروه و بهترين افرادشناسايی و به عنوان جايزه CD آموزشی که با همکاری خودشان تهیه شده به آنها هدیه می شود.

 

 

1

تعيين تکليف و فعاليت های خارج از کلاس:

ازفراگيران می خواهد:

·        تکاليف خود را يادداشت کنند.(چند تمرين از کتاب های کمک درسی )

·        درس را خوب ياد بگيرند و تمرین های صفحه 138کتاب درسی را برای جلسه آینده در دفتر حل کنند.

·        با توجه به يادگيری کامل مطلب درس پروژه ها ، مطالب و مسائل جالب در اين مبحث را با توجه به منابع (کتاب ، نشريات و يا اينترنت) برای نصب در برد انجمن علمی ریاضی مدرسه و قرار دادن در پوشه کار تا جلسه آينده  تحويل دهند.

·        برای کسب اطلاعات بيشتر و انجام تکاليف به کتابهای دایره المعارف هندسه ، تکامل و پيدايش هندسه که در کتابخانه مدرسه موجود می باشد مراجعه کنند.

·        سايت های زير را برای فراگيرانی که دسترسی به اينترنت دارند معرفی می کند:

·        www.hupao.com

·        http://edu.tebyan.net

·        www.mathhouse.org

·         در کارگاه ریاضی هفته آينده (طرح تحقيقاتی در مورد درس جديد و تهيه CD حضور داشته باشند.(

 

«در پايان برای فراگيران آرزوی موفقيت کرده و از دانش آموزانی که می خواهد با آنها گفتگوی خصوصی يا راهنمايی و مشاوره داشته باشد می خواهد در کلاس باقی بمانند و مسائل خود را مطرح کنند.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی در شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 16:29 | لینک ثابت |
 
offshore
ماشین حساب

bia2web

* ****